Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 5(3): 33-37, doi: 10.5117/mab.5.15197
Iets over het zichtbaar maken der obligo’s van de wiskundige reserve bij de Levensverzekeringmaatschapen (Inhoud maar 1928 no. 3)
expand article infoI. Roet
Open Access