Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 6(3): 33-35, doi: 10.5117/mab.6.15202
De accountant en het efficiency-vraagstuk ( Inhoud maart 1929 no. 3)
expand article infoA. M. Groot
Open Access