Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 6(3): 35-38, doi: 10.5117/mab.6.15203
EENIGE BEZWAREN TEGEN DE CREDIET-THEORIE
expand article infoL. Albert Hahn
Open Access