Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 6(3): 47-48, doi: 10.5117/mab.6.15207
NIEUWE BOEKEN
expand article info MAB
Open Access