Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 11(3): 44-51, doi: 10.5117/mab.11.15235
VERSLAG VAN HET 4e INTERNATIONALE ACCOUNTANTS-CONGRES, GEHOUDEN VAN 17 TOT 21 JULI 1933 TE LONDEN
expand article infoJ. C. Spangenberg
Open Access