Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 11(3): 54-55, doi: 10.5117/mab.11.15237
UIT HET BUITENLAND: Controle van Friendly Societies
expand article infoW. Beijderwellen, J. E. Erdman, Ch. Hageman, A. Th. De Lange
Open Access