Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 12(3): 38-40, doi: 10.5117/mab.12.15241
VASTE KOSTEN IN DEN KOSTPRIJS RESP. VERKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT
expand article infoF. Swart
Open Access