Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 16(3): 34-36, doi: 10.5117/mab.16.15261
BEPALING VAN DE WAARDE VAN AANDEELEN IN BESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN
expand article infoA. Nierhoff
Open Access