Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 16(3): 40-42, doi: 10.5117/mab.16.15264
NIEUWS IN ZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN
expand article infoE. Tekenbroek
Open Access