Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 17(3): 41-43, doi: 10.5117/mab.17.15267
HET WINSTBEGRIP VAN HET WETSONTWERP OP DE WINSTBELASTING (INHOUD: MAART 1940 NO. 3)
expand article infoA. Nierhoff
Open Access