Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 19(3): 102-109, doi: 10.5117/mab.19.15286
WINSTBELASTING ALS BEDRIJFSLAST
expand article infoJ. Verschoor
Open Access