Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 19(3): 113-116, doi: 10.5117/mab.19.15288
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITE­RATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoL. A. Bakker, G. L. Groeneveld, H. Haverkamp, H. Muller-Van Der Wielen
Open Access