Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 20(3): 76-81, doi: 10.5117/mab.20.15298
REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
expand article info MAB
Open Access