Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 25(3): 122-129, doi: 10.5117/mab.25.15333
BOEKBESPREKING
expand article infoA. Th. De Lange
Open Access