Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 25(3): 130-136, doi: 10.5117/mab.25.15334
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoH. J. Kruisinga, Eva Hijmans
Open Access