Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 27(3): 136-139, doi: 10.5117/mab.27.15347
DE „EIGEN ACTIE” VAN DE OPENBARE ACCOUNTANT
expand article infoA. A. De Jong
Open Access