Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 30(3): 113-122, doi: 10.5117/mab.30.15369
FINANCIERING VAN BANKEN DOOR MIDDEL VAN DEPOSITO-OBLIGATIES
expand article infoC. F. Scheffer
Open Access