Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 30(3): 136-138, doi: 10.5117/mab.30.15371
DE VERSLAGLEGGING DOOR NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN
expand article infoH. H. M. Foppe
Open Access