Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 30(3): 139-144, doi: 10.5117/mab.30.15372
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access