Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 31(3): 123-128, doi: 10.5117/mab.31.15379
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access