Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 32(3): 91-107, doi: 10.5117/mab.32.15381
STAFORGANEN EN STAFFUNCTIES IN DE ORGANISATIE
expand article infoH. J. Van Der Schroeff
Open Access