Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 32(3): 131-136, doi: 10.5117/mab.32.15385
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access