Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 34(3): 90-99, doi: 10.5117/mab.34.15393
HET BEGRIP NORMALE VOORRAAD EN DE WINSTBEPALING *)
expand article infoJ. L. Meiij, H. Willems
Open Access