Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 34(3): 127-129, doi: 10.5117/mab.34.15397
BOEKBESPREKINGEN
expand article infoA. L. Brok
Open Access