Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 34(3): 131-136, doi: 10.5117/mab.34.15399
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
expand article infoEva Hijmans
Open Access