Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 38(3): 82-93, doi: 10.5117/mab.38.15414
VERWACHTING, BELEID EN UITVOERING
expand article infoW. Troost
Open Access