Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 38(3): 94-107, doi: 10.5117/mab.38.15415
HET WINSTNIVEAU ALS RANDVOORWAARDE: EEN MOGELIJKE INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP UITKEERBARE WINST IN DE THEORIE VAN HET ONDERNEMINGSGEDRAG
expand article infoH. G. Werkema
Open Access