Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 41(3): 89-101, doi: 10.5117/mab.41.15428
DE (NIEUWE) STANDAARDVOORWAARDEN VOOR GERUISLOZE INBRENG VAN EEN ONDERNEMING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
expand article infoA. L. Brok
Open Access