Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 42(3): 186-193, doi: 10.5117/mab.42.15436
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access