Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 46(3): 78-78, doi: 10.5117/mab.46.15459
VAN DE REDACTIE
expand article info MAB
Open Access