Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 46(3): 79-89, doi: 10.5117/mab.46.15460
INLEIDING: DE THEORIE VAN DE MARKETING
expand article infoH. W. De Jong
Open Access