Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 52(3): 136-144, doi: 10.5117/mab.52.15512
DE CENTRALE PLAATS VAN DE BEDRIJFSECONOMIE IN DE OPLEIDING TOT REGISTERACCOUNTANT
expand article infoA. Th. De Lange
Open Access