Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 56(3): 134-151, doi: 10.5117/mab.56.15537
Wordt in de praktijk aan de normen voor de jaarrekening voldaan? Een onderzoek van gepubliceerde jaarverslagen
expand article infoR. Slot, R. M. Vijn
Open Access