Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(3): 87-101, doi: 10.5117/mab.57.15541
Een vergelijking van drie theorieën inzake de vermogensstructuur*
expand article infoH. C. Wytzes
Open Access