Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(3): 122-125, doi: 10.5117/mab.57.15544
Boekbespreking
expand article info MAB
Open Access