Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 59(3): 98-104, doi: 10.5117/mab.59.15546
Het arrest van de Ondernemingskamer inzake de jaarrekeningprocedure Witteveen
expand article infoH. Beckman
Open Access