Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 59(3): 130-132, doi: 10.5117/mab.59.15549
Lezers Discussiëren Begrenzing werkterrein interne accountantsdiensten
expand article infoH. H. Smit
Open Access