Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 63(3): 77-84, doi: 10.5117/mab.63.15572
Lokale netwerken en gebruikerspartici­ patie
expand article infoGerrit K. Janssens, Christophe Boone
Open Access