Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 65(3): 121-122, doi: 10.5117/mab.65.15594
Accountantsverklaring is geen vuilniszak!
expand article infoH. P. J. Ophof
Open Access