Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 67(3): 85-94, doi: 10.5117/mab.67.15609
Determinanten van koers/winst-verhoudingen
expand article infoCorel A. Huijgen, A. Plantinga
Open Access