Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 69(3): 164-168, doi: 10.5117/mab.69.15633
Leerboek Accountantscontrole, deel 3B
expand article infoHans Blokdijk
Open Access