Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 70(3): 91-103, doi: 10.5117/mab.70.15636
Stelselwijzigingen en het gebruik van jaarrekeningen
expand article infoRuud Vergoossen
Open Access