Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 70(3): 104-110, doi: 10.5117/mab.70.15637
De prijsgevoeligheid van dagbladen op de lezersmarkt
expand article infoK. J. Alsem, P. S. H. Leeflang
Open Access