Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 70(3): 133-138, doi: 10.5117/mab.70.15640
Stakeholdermanagement bij besluitvorming over strategische investeringsprojecten
expand article infoFrans A. J. Van Den Bosch
Open Access