Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 70(3): 139-141, doi: 10.5117/mab.70.15641
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoM. A. Van Hoepen
Open Access