Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 70(3): 142-146, doi: 10.5117/mab.70.15642
Capital Structure Choice
expand article infoFrans Tempelaar
Open Access