Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 77(3): 75-81, doi: 10.5117/mab.77.15701
Het nut van accountinginstrumenten bij prestatiesturing
expand article infoMichael Corbey, B. Verstegen
Open Access
Abstract
In dit artikel wordt naar verklaringen gezocht voorde adoptie en implementatie van accountinginstrumenten die een rol kunnen spelen bij prestatiesturing. Verklaringen worden gevonden door de diffusieprocessen, die vaak het karakter hebben van een strovuurtje, nader te beschouwen. Daarnaast wordt een pleidooi gehouden om bij de adoptie van een instrument meer aandacht te geven aan de interactieve processen die tot de invulling van het instrument leiden, dan aan het ingevulde instrument zelf.