Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 77(3): 82-90, doi: 10.5117/mab.77.15702
De Balanced Scorecard in bedrijf
expand article infoT. L. C. M. Groot
Open Access
Abstract
De Balanced Scorecard (BSC) is het gesprek van de dag onder controllers. De acceptatiegraad van deze methode in de praktijk ligt duidelijk hoger dan die van bijvoorbeeld Activity-Based Costing. Dit artikel poogt een overzicht te geven van recent onderzoek naar de invoering en het gebruik van de BSC. Daaruit blijkt dat er veel onvermoede problemen bestaan: voor verschillende onderdelen in de organisatie zullen aangepaste BSC’s moeten worden gemaakt. Daarnaast kunnen de relaties tussen niet-financiële en financiële indicatoren buitengewoon complex zijn. Ten slotte hebben managers in het algemeen moeite om bij hun plannings- en beheersingsbeslissingen goed rekening te houden met de verschillende dimensies van de BSC.