Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 79(3): 108-118, doi: 10.5117/mab.79.15722
Financieel management bij woningcorporaties: van boekhouding naar beleid
expand article infoH. J. Ter Bogt
Open Access
Abstract
Sinds 1990 ondervonden de Nederlandse woningcorporaties veel veranderingen in hun externe omgeving. Mede door het wegvallen van de steun van de rijksoverheid richtten corporaties zich op versterking van hun financieel management. Op basis van praktijkonderzoek bij twee corporaties, schetst dit artikel de veranderingen die er werden doorgevoerd in het financieel management en enkele effecten ervan. De conclusie van het artikel is dat deze veranderingen niet alleen ‘cosmetisch’ zijn. Beide corporaties – de grotere het sterkst – kenden wezenlijke, op een meer bedrijfsmatige werkwijze gerichte veranderingen. Kennis omtrent de vernieuwingen kwam mede voort uit bijvoorbeeld contacten met andere corporaties.