Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 80(3): 84-92, doi: 10.5117/mab.80.15725
De verantwoordelijkheden van de audit commissie
expand article infoH. J. Mouthaan
Open Access
Abstract
In dit artikel wordt ondersteuning van de audit commissie door een team van onafhankelijke deskundigen bepleit. De toegenomen verantwoordelijkheden en verwachtingen ten aanzien van het functioneren van audit commissies, evenals de toegenomen complexiteit van ondernemingen en regelgeving, eisen immers een mate van kennis en betrokkenheid die niet meer door de audit commissie alleen is te realiseren. Audit commissies van ‘dual listed companies’ moeten bovendien voldoen aan regelgeving die is ontwikkeld in een ‘one-tier board’-structuur en dit botst daardoor soms met de basisbeginselen van een ‘two-tier board’-structuur. Ook dan kan het inzetten van onafhankelijke deskundigen een oplossing bieden.